Түркияның мемлекеттік және жергілікті муниципалдық қызметкерлер мен жұмысшылардың кәсіподағы Бем-Бир-Сен директоры М.Турбай

Түркияның мемлекеттік және жергілікті муниципалдық қызметкерлер мен жұмысшылардың кәсіподағы Бем-Бир-Сен директоры М.Турбай