«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ

«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ