ХҚТУ Өкілетті кеңес төрағасы

ХҚТУ Өкілетті кеңес төрағасы