Есептеуіш лингвистика мамандығының 1 курс магистранты Ахмет Гүлстан

Есептеуіш лингвистика мамандығының 1 курс магистранты Ахмет Гүлстан