Қазақстан Республикасының Көші-қон туралы заңының 49-бабы

Қазақстан Республикасының Көші-қон туралы заңының 49-бабы