парламентаризм ұстанымдарын нығайту және Парламент өкілеттіктерін кеңейту

парламентаризм ұстанымдарын нығайту және Парламент өкілеттіктерін кеңейту