Ел қорғаған батырдың басына ер болмағыр ез шықты...