"Ақ жол" ҚДП-ның 2020 жылғы қаржылық қызметі туралы есебі

"Ақ жол" ҚДП-ның 2020 жылғы қаржылық қызметі туралы есебі
"Ақ жол" ҚДП-ның 2020 жылғы
қаржылық қызметі туралы Есебі
01.01.2020  жылға
қалдық
239 721 204
2020
1. Ақшалай қаражаттардың түсімдері,  барлығы   692 668 000
1.1. Оның ішінде мүшелік жарна,уақытша қайтарымды және басқа көмек 3 650 000
2. 2. Шығыстар, барлығы 622 436 909
  Оның ішінде:  
2.1. Жалақы 235 407 251
2.2. Салықтар және әлеуметтік аударым    49 395 912
2.3. Офистерді жалға алу 90 826 313
2.4. Байланыс, көлік қызметтері және пошта шығындары   19 229 958
2.5. Шығыс материалдары (кеңсе тауарлары, полиграфия өнімдері,  ЖЖМ, шаруашылық тауарлары, ұйымдастыру техникасын толымдайтын катриджді қайта толтыру) 17 777 682
2.6. Іс-сапар шығындары 10 926 424
2.7. БАҚ-мен жұмыс    94 404 760
2.8. Іс-шаралар өткізу 27 770 707
2.9. Негізгі құрал-жабдықтар алу (ұйымдастыру техникасын, кеңсе жиһазы) 6 673 885
2.10. Қайырымдылық көмек және  ынталандыру (демеушілік қаражат есебінен) 3 650 000
2.11. Өзге де шығыстар (кеңсе мен негізгі құралдар-жабдықтарды жөндеу, төсбелгілер шығару, полиграфиялық және имидждік өнімдер, консалтингтік қызметтер, банктік қызметтер т.с.с) 66 374 017
622 436 909
3. 2011 жылдан ауысатын уақытша көмек бойынша берешек 81 990 240
4. 01.01.2020 жылға қаражаттың қалдығы 309 952 295
Оның ішінде:  
Касса 142 904
Ағымдағы есеп-шот 309 814 391
309 952 295